Svetový deň pozdravov


Tento týždeň sme cestovali a spoznávali pozdravy z rôznych kútov sveta. A nielen pozdravy, ale aj ďalšie zaujímavosti ako hudobné nástroje, spôsob života ľudí v iných krajinách, či dopravné prostriedky. Dokonca sme maľovali ako Picassovia a tancovali indiánske tance. Nechýbala fujara a valaška. 
Aj takýto bol ďalší týždeň v našej materskej škole. Na záver aj naši korčuliari.