Recyklujeme ( video )

Ako víla Jazmínka a škriatok Vendelín spolu zachránili les.

Škriatok učil vílu ako sa separuje odpad. Aktivity boli zamerané na triedenie odpadu.