Vzdelávanie v našej Súkromnej materskej škole.

Vzdelávanie v našej Súkromnej materskej škole.

V mesiaci november je jeden výnimočný deň, 4. november. V tento deň, presne 4.11.1829, bola založená prvá detská opatrovňa na Slovensku. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. 

Známy je jej výrok:

„Učitelia, tieto malé deti tak vyučujú, že deti ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali."

 

My sme tento týždeň venovali rôznym vzdelávacím prostrediam. Každá pani učiteľka si pripravila vzdelávanie v tej oblasti, ktorá je jej ❤️