Experimentovanie s kvapalinami

Viete, akú vôňu má ocot? Je olej mazľavý? Aké vlastnosti má čistá voda? Čo sa stane s pomaľovanými kuchynskými utierkami namočenými do vody?

Na tieto a mnohé ďalšie otázky sme dostali odpoveď prostredníctvom skúmania.