Jar

Veľkonočná atmosféra v našej materskej škole pokračovala aj tento týždeň. Spievalo sa, tancovalo, experimentovalo ale aj maľovalo. Bolo jarne, veselo!