Gabko a jeho rodina, A. Skalová

Praktický život, jeden z princípov pedagogiky M. Montessori, nás sprevádzal celým týždňom. Deti si mohli vyskúšať rôzne domáce aktivity. Cibrili zmysel pre detail a poriadok. Uvedomovali si, že rodina je to najdôležitejšie, čo v živote máme. Opisovali a rozprávali o tom, ako vyzerá deň v ich rodinách. Slovnú zásobu obohatili o slová opisujúce vzťahy v rodine ako vnuk, vnučka, dcéra, syn a pod.