Naše tradície a zvyky

Naše tradície, alebo ako sa pripravujeme na Vianoce :)

Fíha, čo všetko sme stihli v tomto predvianočnom období? S našimi pani učiteľkami sme ozdobovali medovníčky, recitovali, spievali, vyrábali darčeky. V našej Súkromnej materskej škole sme sa rozprávali o vianočných tradíciách a poverách. Počúvali príbehy a koledy.

Už sa zvianočnieva, priatelia :)