Deti sveta

 

Tieto a nasledujúce dni sa naši kreatívni škôlkári zoznamujú so zaujímavými krajinami, stavbami, ľuďmi ale aj inými zvykmi. Nie nadarmo sa hovorí: "Iný kraj, iný mrav." Geografia v našej materskej škole je sprostredkovaná cez zaujímavé Montessori pomôcky ako sú zmyslové glóbusy alebo farebné svetadiely. Panie učiteľky našej Súkromnej materskej školy pripravujú pre deti množstvo atraktívnych vzdelávacích prostredí, v ktorých nechýba bádanie, prvky Hejného matematiky, bee bot, indiánske hry a mnoho iného.

Ktorá krajina sa našim deťom najviac páčila? Opýtajte sa ich.