Čím budem?

Chameleónka Otílka

Tento týždeň sa každá trieda rozhodla ísť vlastnou „cestou“. Trieda Sedmokrásky si vybrala tému s profesiami a remeslami. „My sme malí remeselníci. Pracujeme vo dne, v noci. Aké remeslo sa začína na H? No predsa, HRNČIAR!“ Aj tu sme spoznali veľa zaujímavých pracovných nástrojov. Hrnčiarsky kruh vyzerá jednoducho, ale práca na ňom je veľmi náročná. Avšak pod rukami šikovného keramikára, teda hrnčiara, sa keramikárska hlina zaraz zmení na nádhernú nádobu.

Trieda Tulipány mala pripravené aktivity inšpirované úsmevným prozaickým textom o malej chameleónke. Nechýbali pokusy, hry s padákom a na padáku, ale aj konštruovanie stavieb podľa fantázie. Bodkovalo sa na servítku a maľovalo na drevené kocky.