Rytmické krôčiky, Yamaha hudobná škola

V rámci vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra - Hudobná výchova, sme sa rozhodli vyskúšať program hudobnej školy Yamaha s názvom Rytmické krôčiky. Deťúrence sa oboznámia so solmizačnými slabikami a s notovým zápisom. Súčasťou programu je vnímanie metra, rytmu, počúvanie skladieb a hra s využitím rytmických a melodických hudobných nástrojov (predovšetkým flautičiek).