Moja rodina

 

Kto sú členovia mojej rodiny? Aké pocity v rodine prežívam? Aké povinnosti majú členovia rodiny?

Praktický život, námetové hry, umelecké a výtvarné aktivity. Aj cez ne sme "skúmali" naše rodiny.