Nezvyčajné povolania, J. Kolomoets – A. Gutnichenko

Tento týždeň si naše panie učiteľky pripravili vzdelávacie prostredia k téme povolania. Deťúrence si vyskúšali námetové hry „Na niekoho“. Čím by chceli byť, keď vyrastú? Prečo rodičia chodia do práce? Akú prácu vykonáva moja mamka a môj ocko. Na takéto a mnohé otázky sme hľadali odpoveď. Ozvláštnením vzdelávacieho procesu bola návšteva z „vonku“. Predstaviť nám svoje povolanie prišiel pán Dávid (futbalista), pán Peter (elektrikár) a pán Lukáš (redaktor RTVS). Ďakujeme, že si našli čas a umožnili nám nahliadnuť do ich pracovného života.

Čím ste chceli byť, keď ste boli dieťaťom?