Jar, Gerda Muller Záhrada v oblakoch, L. Sarah, F. Lumbers

Unavená pani Zima zložila sa k spánku. Na jej miesto nastúpila Jar v sprievode vánku! V našej materskej škole bolo príjemne s množstvom veselých, jarných aktivít. Nechýbalo sadenie a oboznámenie sa so záhradným náradím.

Čítanie úsmevných príbehov a poznávanie jarných kvetov a byliniek.

Životný cyklus rastliny deťúrence spoznávali aj v anglickom jazyku. Dokonca namaľovali lúku plnú kvetov netradičným spôsobom. Viete akým?