Kreatívna sobota

Kreatívna sobota

V našej Súkromnej materskej škole sa stretli panie učiteľky ale aj riaditeľky z MŠ Seňa, SMŠ Splash, MŠ Galaktická, MŠ Nižný Hrušov, MŠ Nižný Hrabovec, SMŠ First steps, MŠ Kladzany, SMŠ Vilôčka. Cez praktické ukážky pripravených prostredí sme diskutovali o konštruktivistickom prístupe v predprimárnom vzdelávaní. Hovorili sme o prístupe zameranom na dieťa. O prostredí, v ktorom dieťa samé získava skúsenosti, vedomosti a zručnosti :) Teda konštruuje si poznanie. Bol to pre nás vzácny čas. Ďakujeme.