Tetka Zemeguľa, pokračovanie...

Téma Zem ponúka neuveriteľné množstvo zaujímavých nápadov, ktoré sme v našej Súkromnej materskej škole realizovali aj tento týždeň. Kamaráti zo Sedmokráskovej a Tulipánovej triedy nahliadli do sveta života hmyzu. Spoznali životný cyklus motýľa, mravca. Spôsob ich života ale aj význam pre prírodu. Kamaráti zo Slnečnicovej triedy pokračovali v téme Zem prostredníctvom bádania a experimentovania.