Malí záhradkári

Praktický život Márie Montessori je neoddeliteľnou súčasťou nášho vzdelávacieho programu. 
Prvomájové teplé lúče nás vylákali von, kde sme mali pripravené prostredie k sadeniu. Spoznávali sme tvar a farbu rôznych semienok, oboznámili sme sa s pracovným náradím a samostatne sadili.