Malí záhradkári

Malí záhradkári

Little gardeners

Praktický život Márie Montessori je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho programu v našej Súkromnej materskej škole. Teplé lúče nás vylákali von, kde sme mali pripravené prostredie k sadeniu. Deti spoznávali tvar a farbu rôznych semienok, oboznámili sa s pracovným náradím a samostatne sadili.