Matematika inak

Matematika inak, alebo ako použiť červeno - modré tyče.
V sobotu 26.11.2022 sme v našej materskej škole usporiadali aktualizačné vzdelávanie týkajúce sa oblasti Matematika a práca s informáciami. Hlavnou témou bola desiatková sústava. Účastníčky seminára boli oboznámené s rôznym matematickými úlohami s využitím červeno - modrých tyčí. Zistili, že tyče môžeme použiť na konštruovanie, usporiadanie, ale hlavne na počítanie. Zoznámili sa aj s ďalším materiálom ako žetóny, pieskové čísla, binomická či trinomická kocka. Garantom aktualizačného vzdelávania boli PaedDr. Patrícia Fekete a Mgr. Kristína Manová.
Pevne veríme, že sa Vám u nás páčilo a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
MŠ Jenisejská, MŠ Park Angelinum, SMŠ Vila Vilôčka, Spojená škola Vojenská, MŠ Moldavská,Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jana Nepomuckého, Rožňava, Rodinné centrum Ovečka, MŠ Ostrovany, MŠ Rožkovany