Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie
 
Vzdelávanie je proces, ktorý sa nikdy nekončí. Pre nás pedagógov je to neustály proces získavania nových vedomostí, zručností a schopností. Jedným z hlavných spôsobov vzdelávania v našej Súkromnej materskej škole je tvorba tzv. pripraveného prostredia. Našim účastníčkam sme predstavili spôsoby ako prepájať, integrovať a realizovať jazykové, hudobné, výtvarné, matematické, bádateľské a pohybové aktivity v pripravenom prostredí.
Ďakujeme, že ste si vybrali naše vzdelávanie milé panie riaditeľky a panie učiteľky (MŠ Obrancov mieru 20, SMŠ Vilôčka, MŠ Kalinovská 9,
ŠMŠ Ľudová, MŠ Hrnčiarska, MŠ Tatranská, ZŠ s MŠ sv. Gorazda,
MŠ Čordáková, MŠ Humenská, MŠ Húskova, MŠ Zupkova, MŠ Jaltská, MŠ Moldavská cesta a SMŠ ABC Svätý Jur z Bratislavy). Tešíme sa na ďalší deň vzdelávania.