Inovačné vzdelávanie, časť II.

Inovačné vzdelávanie, časť II.

Ďalšia časť vzdelávania bola vo forme pozorovacej praxe. Účastníčky vzdelávania mali možnosť vidieť pripravené prostredia priamo v našich triedach v našej Súkromnej materskej škole.