10. výročie Súkromnej materskej školy "Kreatívna škôlka"

10. výročie Súkromnej materskej školy "Kreatívna škôlka"

V roku 2014 sa otvorili dvere Kreatívnej škôlky, Súkromnej materskej školy, situovanej v rodinnom domčeku v centre Košíc. Rodinná atmosféra, atraktívne prostredie, výnimočný prístup inšpirovaný pedagogikou Márie Montessori, či prvkami Hejného metódou vyučovania matematiky. Naša Súkromná materská škola, Kreatívna škôlka je tu pre naše ratolesti už 10 rokov. Ďakujeme, milí rodičia, za dôveru, ktorú ste nám prejavili pri výchove a vzdelávaní Vašich najcennejších pokladov.

"Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v škôlke".

Robert Fulghum